SPAR Mechatronics Co.,Ltd

ผู้ผลิต จำหน่ายเครื่องจักร CNC Engraving/Router/เครื่องกัดโฟม บริการรับ ตัด เจาะ เซาะร่อง ไม้ MDF Plaswood รับทำงานประติมากรรม สถาปัตยกรรมซีเมนต์โฟมทุกชนิด

บทความ/SPAR Blog

บริการแกะสลัก ย่อ/ขยายโฟม ประติมากรรม

บริการรับ ย่อ/ขยายงานประติมากรรม หรืองานโมเด็ล ไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรมไทย งานประติมากรรมสากล เราสามารถทำได้ ทั้งหมด ด้วยเครื่องจักร CNC Machine ที่มีความทันสมัย โดยท่านนำต้นแบบ หรือ mock up มาให้เรา เพื่อทางเราจะได้ทำการสแกนแบบ 3 มิติ (3D Scanner) หรือท่านจะเขียนด้วยโปรแกรมแบบ 3 มิติ ก็ได้ เช่น Rhino, 3D Studio Max, Maya , Blender , Solidwork , AutoCAD etc.. เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว เราจะทำการย่อ/ขยายให้ตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่มีข้อจำกัดว่าจะเล็ก หรือใหญ่เท่าไหร่ เราก็สามารถทำได้
ข้อดีของการย่อขยายด้วยเครื่องจักร CNC ก็มีดังนี้
ทำงานได้เร็วกว่ามือปั้น
รักษารูปร่าง (Shape) หรือ หน้าตาต่างๆ ให้เหมือนเดิน 100%
สามารถ ทำได้หลายๆขนาด เช่น เราต้องการย่อขนาดจาก พระหน้าตัก 9” 7” 5” 3” โดยใช้ข้อมูลเดิมทั้งหมด จึงหมดปัญหาเรื่อง รูปร่างหน้าตาของแต่ละขนาดจะไม่เหมือนกัน
งานที่เป็นรูปทรงเลขาคณิต เช่น งานทำเฟอร์นิเจอร์ งานทำตกแต่งรถยนต์ เช่น การทำกันชนรถ
งานที่ต้องการความสมมาตร (Symetry) เช่น การทำโซฟาที่ต้องการข้างซ้ายกับข้างขวาให้เท่ากัน
งานเหล่านี้ จึงเหมาะสำหรับงานหรืออุตสาหกรรมดังนี้
งานหล่อพระ , งานประติมากรรมสากล
งานทำเฟอร์นิเจอร์ ที่ใช้แบบหล่อไฟเบอร์กลาส
งานสถาปัตยกรรม
งานตกแต่งรถยนต์ เช่น การทำกันชน งานทำอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
งานโชว์ หรือ Even ต่างๆ
งานทำโมเด็ล (model) หรือ งานทำต้นแบบ (Prototype)