SPAR Mechatronics Co.,Ltd

ผู้ผลิต จำหน่ายเครื่องจักร CNC Engraving/Router/เครื่องกัดโฟม บริการรับ ตัด เจาะ เซาะร่อง ไม้ MDF Plaswood รับทำงานประติมากรรม สถาปัตยกรรมซีเมนต์โฟมทุกชนิด

บทความ/SPAR Blog

รับทำต้นแบบ โมเด็ล งานประติมากรรมทุกชนิด

เรามีบริการรับทำ ต้นแบบ โมเด็ล งานประติมากรรมทุกชนิด ทั้งงานสากล งานพระ เกจิอาจารย์ เทพต่างๆ ด้วยระบบซีเมนต์โฟม ด้วยเครื่องมือ เครื่องจักรและความรู้อันทันสมัย ช่างศิลป์ที่ชำนาญงาน เราสามารถที่จะสร้างงานเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวยงาม แข็งแรงทนทาน

สำหรับงานประติมากรรมขนาดใหญ่ เรามีวิศวกรโยธา สถาปนิก ที่จะมาออกแบบงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรมต่างๆ อย่างมีวิชาการ ทำให้งานของเรามีข้อดีดังนี้

1. มีการคำนวณออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

2. การออกแบบเราสามารถที่จะคำนวณหาขนาดพื้นที่ ปริมาตรของชิ้นงาน โดยการดึงข้อมูลที่ได้จากไฟล์คอมพิวเตอร์ได้

3. การออกแบบโครงสร้างจะทำให้ประหยัด ไม่ออกแบบโอเวอร์เกินไป ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการทำโครงสร้างมากเกินไป

4. การทำงานจะทำได้รวดเร็ว เนื่องจาดเราสามารถตัดแบ่งชิ้นงานเป็นชิ้นย่อยๆ แล้วนำมาประกอบได้อย่างแม่นยำ

5. งานของเราสามารถที่จะรักษารูปทรงของชิ้นงานได้ 100% เนื่องจากเราขยายด้วยระบบคอมพิวเตอร์

6. การทำงานจะเร็ว ประหยัดเวลากว่า

7. ราคาถูกกว่าการปั้นด้วยมือ 20-30%