SPAR Mechatronics Co.,Ltd

ผู้ผลิต จำหน่ายเครื่องจักร CNC Engraving/Router/เครื่องกัดโฟม บริการรับ ตัด เจาะ เซาะร่อง ไม้ MDF Plaswood รับทำงานประติมากรรม สถาปัตยกรรมซีเมนต์โฟมทุกชนิด

บทความ/SPAR Blog

ชุดฝึกการเรียนการสอน CNC Milling/lathe

ชุดฝึึกเครื่องกลึง CNC Lathe

ชุดฝึึกเครื่องกลึง CNC Lathe

buy naltrexone ireland

naltrexone for pain blog.sportsonline.com.au
ชุดฝึกเครื่องกลีง CNC เป็นชุดฝึกที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนการกลึงงานต่างๆ สามารถกลึงได้ทั้งไม้ พลาสติก โลหะต่างๆ

ชุดฝึกเครื่องจักร CNC Mililing

ชุดฝึกเครื่องจักร CNC Mililing

asthma rescue inhaler dosage

rescue inhaler not working azpodcast.azurewebsites.net
ชุดฝึกเครื่องจักร CNC Milling เป็นชุดฝึกทีีออกแบบสำหรับจำลองการกัดงาน สามารถกัดงานได้ทั้ง ไม้ พลาสติก โลหะต่างๆ มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ขับเคลื่อนด้วยระบบบอลสกรู (Ball screw) โครงสร้างแข็งแรง