SPAR Mechatronics Co.,Ltd

ผู้ผลิต จำหน่ายเครื่องจักร CNC Engraving/Router/เครื่องกัดโฟม บริการรับ ตัด เจาะ เซาะร่อง ไม้ MDF Plaswood รับทำงานประติมากรรม สถาปัตยกรรมซีเมนต์โฟมทุกชนิด

บทความ/SPAR Blog

เครื่องจัักรCNC 5 แกน

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

 เครื่องจักร CNC แบบ 5 แกนเป็นเครื่องที่ออกแบบให้กัดงานที่มีความซับซ้อน ที่เครื่อง 3 แกนทำไม่ได้เนื่องการติด Undercut เช่น งานใบพัด งานทำเกลียวเดือยหมู เป็นต้น รุ่นนี้มีขนาดพื้นที่ทำงาน 1200x2400x700 mm. ขับเคลื่อนด้วย AC servo motor


 ความคิดเห็น