SPAR Mechatronics Co.,Ltd

ผู้ผลิต จำหน่ายเครื่องจักร CNC Engraving/Router/เครื่องกัดโฟม บริการรับ ตัด เจาะ เซาะร่อง ไม้ MDF Plaswood รับทำงานประติมากรรม สถาปัตยกรรมซีเมนต์โฟมทุกชนิด

บทความ/SPAR Blog

Digital Readout System และ Linear scale

Digital Readout System และ Linear scale

 อุปกรณ์วัดระยะ Digital Readout และ Linear Scale สำหรับติดกับเครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง โดยบอกระยะการเคลื่อนที่ของโต๊ะเป็นตัวเลขดิจิตัล ทำให้การทำงานแม่นยำขึ้น

 

 

 


 ความคิดเห็น