P1050789

น้ำยาใหม่สำหรับการเคลือบโฟม (FOAM COATING)

น้ำยาใหม่สำหรับการเคลือบโฟม

การนำโฟม(Styrofoam) มาสร้างเป็นโมเด็ล นับเป็นวิธีที่ง่าย,ราคาถูก, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโฟมมีเนื้อที่ไม่แข็งมากนัก เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น การตัดแต่ง การใช้เครื่อง CNC ทำการกัดก็ง่าย และสามารถนำมาต่อกันด้วยกาวได้ แต่ปัญหาของโฟมก็คือไม่สามารถโดนทินเนอร์ได้ เมื่อโดนทินเนอร์แล้วโฟมจะยุบตัวทันที ทำให้เราไม่สามารถที่จะทำสีทั่วๆไปได้ เนื่องจากสีส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของทินเนอร์

ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหานี้ ทางเราเลยมีนำ้ยาสำหรับการเคลือบโฟม FUMA#1 เป็นน้ำยาหรับการเคลือบโฟมแบบ Styro Foam (PS. Foam) เพื่อป้องกันไม่ให้โฟมยุบตัวเวลาโดนทินเนอร์ คุณสมบัติของ FUMA#1มีลักษณะดังนี้คือ
1. ทำหน้าที่เคลือบผิวโฟมไม่ให้โดนกับทินเนอร์
2. เป็นกาวในการเกาะยึดระหว่างโฟมกับตัวนำ้ยา ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะไม่ทำให้สีกระเทาะออกมา
3. เมื่อเคลือบเสร็จแล้ว เรามาสารถขัดให้ผิวเรียบยิ่งขึ้น เนื่องจากเนือโฟมจะไม่เรียบตามธรรมชาติอยู่แล้ว

ประโยชน์ของกรรมวิธีนี้ ก็คือ เราสามารถสร้างโมเด็ลต่างๆ พร้อมกับการทำสีโดยตรง เหมาะสำหรับงานดิสเพลย์​ (Display) ที่ใช้กับงานชั่วคราว , งานอีแวนต์ต่างๆ เป็นต้น

การนำโฟม(Styrofoam) มาสร้างเป็นโมเด็ล นับเป็นวิธีที่ง่าย,ราคาถูก, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโฟมมีเนื้อที่ไม่แข็งมากนัก เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น การตัดแต่ง การใช้เครื่อง CNC ทำการกัดก็ง่าย และสามารถนำมาต่อกันด้วยกาวได้ แต่ปัญหาของโฟมก็คือไม่สามารถโดนทินเนอร์ได้ เมื่อโดนทินเนอร์แล้วโฟมจะยุบตัวทันที ทำให้เราไม่สามารถที่จะทำสีทั่วๆไปได้ เนื่องจากสีส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของทินเนอร์

ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหานี้ ทางเราเลยมีนำ้ยาสำหรับการเคลือบโฟม FUMA#1 เป็นน้ำยาหรับการเคลือบโฟมแบบ Styro Foam (PS. Foam) เพื่อป้องกันไม่ให้โฟมยุบตัวเวลาโดนทินเนอร์ คุณสมบัติของ FUMA#1มีลักษณะดังนี้คือ
1. ทำหน้าที่เคลือบผิวโฟมไม่ให้โดนกับทินเนอร์
2. เป็นกาวในการเกาะยึดระหว่างโฟมกับตัวนำ้ยา ทำให้เมื่อพ่นสีแล้วจะไม่ทำให้สีกระเทาะออกมา
3. เมื่อเคลือบเสร็จแล้ว เรามาสารถขัดให้ผิวเรียบยิ่งขึ้น เนื่องจากเนือโฟมจะไม่เรียบตามธรรมชาติอยู่แล้ว

ประโยชน์ของกรรมวิธีนี้ ก็คือ เราสามารถสร้างโมเด็ลต่างๆ พร้อมกับการทำสีโดยตรง เหมาะสำหรับงานดิสเพลย์​ (Display) ที่ใช้กับงานชั่วคราว , งานอีแวนต์ต่างๆ เป็นต้น

โฟมกัดเสร็จแล้ว ก่อนการเคลือบและทำสี หลังการเคลือบและพ่นสีแล้ว ตัวอย่างหลังการเคลือบ เปรียบเทียบระหว่างผิวที่เคลือบกับเนื้อโฟม การเคลือบเราทำได้สองวิธีคือ ทาด้วยแปรง กับใช้พ่นด้วยกาพ่นน้ำ น้ำยาชนิดนี้ใช้ง่ายเพราะไม่ต้องผสมกับอะไรเลย ถ้าเราต้องการความหนาเท่าไหร่ เราสามารถทับทับหลายๆชั้นได้ แต่ต้องรอให้น้ำยาแห้งก่อน ซึ่งจะใช้เวลา 30-60 นาที

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest