รับ CNC โฟม ตัดโฟม แกะโฟม กัดโฟม แกะสลักโฟม

CNC โฟม ตัดโฟม แกะโฟม กัดโฟม แกะสลักโฟม ขยายโฟม ราคาถูก – SPAR Mechatronics

บริษัท SPAR Mechatronics เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ที่สามารถ ย่อ-ขยาย โฟมด้วยเครื่อง CNC โดยแบ่งเป็นชั้นย่อยๆแล้วมาประกอบกัน ตัดโฟมด้วยเครื่อง CNC, แกะโฟมด้วยเครื่อง CNC, กัดโฟมด้วยเครื่อง CNC, แกะสลักโฟมด้วยเครื่อง CNC, ขยายโฟมด้วยเครื่อง CNC, ย่อขนาดโฟมด้วยเครื่อง CNC สามารถทำได้ทุกรูปแบบ ทุกขนาด ทันสมัย ทำได้ตามแบบของลูกค้า ราคาถูก ตัดโฟม แกะโฟม กัดโฟม แกะสลักโฟม ขยายโฟมด้วยเครื่อง CNC โดยใช้ไฟล์ stl, rhino, step, solidwork, obj ของลูกค้า ตัดโฟม แกะโฟม กัดโฟม แกะสลักโฟม ขยายโฟมด้วยเครื่อง CNC ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตัดโฟม แกะโฟม กัดโฟม แกะสลักโฟม ขยายโฟมด้วยเครื่อง CNC ด้วยความแม่นยำ มีค่า error เพียง 20 ไมครอน (0.002 cm) ตัดโฟม แกะโฟม กัดโฟม แกะสลักโฟม ขยายโฟมด้วยเครื่อง CNC โดยมีประสบการณ์กว่า 10 ปี

ประโยชน์ของ EPS Foam (โฟม)

1. น้ำหนักเบา
2. ค่าการนำความร้อนต่ำ จึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี
3. สามารถกันเสียงได้ (โฟมสามารถป้องกันการผ่านของเสียงได้)
4. ป้องกันการผ่านของน้ำได้
5. สามารถนำมาตัดหรือขึ้นรูปต่างได้ง่าย โดยเครื่อง CNC เป็นอุปกรณ์ที่นิยมนำมาขึ้นรูปโฟม เนื่องจากมีความแม่นยำสูง สามารถทำได้ตามแบบของลูกค้า
6. มีอายุการใช้งานยาวนาน
7. มีความยืดหยุ่น กันแรงกระแทกได้ดี

สามารถนำโฟมมาใช้ในงานหลายอย่างได้ เช่น ทำ model ทำ ต้นแบบ ทางด้านสถาปัตยกรรม และ อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ การทำต้นแบบชิ้นส่วนรถยนต์ หรือ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ (กันชน หลังคา, โฟมสำหรับบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ, แบบหล่อ fiberglass, ต้นแบบของพระพุทธรูป, ต้นแบบของประติมากรรมต่างๆ) โดยใช้เครื่องจักร CNC Machine ในการตัดโฟม แกะโฟม กัดโฟม แกะสลักโฟม ขยายโฟม โดยเครื่อง CNC เป็นเครื่องจักรที่มีความทันสมัย ท่านสามารถเขียนด้วยโปรแกรมแบบ 3 มิติ ได้ เช่น Rhino, 3D Studio Max, Maya , Blender , Solidwork , AutoCAD …
ข้อดีของการตัดโฟม แกะโฟม กัดโฟม แกะสลักโฟม ขยายโฟม ด้วยเครื่องจักร CNC มีดังนี้
ทำงานได้เร็วกว่ามือปั้น
รักษารูปร่าง (Shape) หรือ หน้าตาต่างๆ ให้เหมือนเดิม 100%
ราคาถูก
งานที่เป็น รูปทรงเลขาคณิต เช่น งานทำเฟอร์นิเจอร์ งานทำตกแต่งรถยนต์ เช่น การทำกันชนรถ
งานที่ต้องการความสมมาตร (Symetry) เช่น การทำโซฟา ที่ต้องการข้างซ้ายกับข้างขวาให้เท่ากัน
งานหล่อพระ , งานประติมากรรมสากล
งานทำเฟอร์นิเจอร์ ที่ใช้แบบหล่อไฟเบอร์กลาส
งานสถาปัตยกรรม
งานตกแต่งรถยนต์ เช่น งานทำกันชน งานทำอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
งานโชว์ หรือ Event ต่างๆ
งานทำโมเด็ล (model) หรือ งานทำต้นแบบ (Prototype)
งานบัวโฟม เพื่อตกแต่งสถาปัตยกรรมไทย งานตกแต่งหมู่บ้านจัดสรร งานตกแต่งอาคาร

ตัวอย่าง CNC ตัดโฟม แกะโฟม กัดโฟม แกะสลักโฟม ขยายโฟม

ตัดโฟมด้วยเครื่อง CNC เพื่อทำเป็นรูปทรงต่างๆ ตามแบบ 3D, autocad, pdf ขยายโฟมด้วยเครื่อง CNC เพื่อทำเป็นรูปทรงต่างๆ ตามแบบ 3D, autocad, pdf โดย บริษัท สปาร์ แมคคาทรอนิคส์ เป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่สามารถ ย่อ-ขยาย โฟมด้วยเครื่อง CNC โดยแบ่งเป็นชั้นย่อยๆแล้วมาประกอบกัน