Project Type : สร้างเจดีย์ ด้วยโฟม
Project : มูลนิธิ ธรรมานุรักษ์
Material : GFRC (Glass Fiber Reinforced Concrete) เคลือบโฟม

รายละเอียดงาน

Project นี้ใช้เครื่อง CNC ตัด EPS Foam เป็นชิ้นย่อยๆแล้วเคลือบด้วย GFRC จากนั้นนำแต่ละชิ้นมาประกอบกันเป็นเจดีย์
ข้อดีของการ “สร้างเจดีย์ ด้วยโฟม”

1. ทำได้ไว

2. น้ำหนักเบา

3. ติดตั้งง่าย

4. แข็งแรง

5. ทนทานต่อสภาพแวดล้อม