Dragon Hill
Project type: Sculpture
Material: Pearl polymer เคลือบโฟม

ขั้นตอนในการทำงาน

1. นำต้นแบบของลูกค้ามาสแกน (ชิ้นงานขนาดเล็ก) เพื่อทำเป็นไฟล์ 3D
2. นำไฟล์ 3D มาขยายใหญ่
3. นำไฟล์ที่ขยายแล้วมาขึ้นรูปด้วยโฟม
4. เคลือบผิวโฟมให้แข็งแรง
5. นำไปประกอบติดตั้งที่หน้างาน
6. เก็บรายละเอียดและทำสี