White Line
Project type: Exterior decoration
Material: Pearl polymer เคลือบโฟม

รายละเอียดงาน

อาคารนี้ใช้โฟมทำเป็นชิ้นเล็กๆที่มีร่องเว้าหลายๆชิ้นมาประกอบกลายเป็นผนังที่สวยงาม
ชิ้นงานถึงแม้ว่าจะเล็ก แต่แท้จริงแล้วมีความซับซ้อนในการผลิตอย่างมากซึ่งมีเพียงไม่กี่วัสดุที่สามารถทำออกมาได้โดยที่ราคายังไม่สูงอยู่

ขั้นตอนในการทำงาน

1. ใช้เครื่อง CNC กัดโฟมเพื่อเป็นร่องเว้า
2. ใช้วัสดุเคลือบแข็งมาเคลือบเพื่อให้มีความแข็งแรงและสวยงาม
3. นำไปประกอบติดตั้งที่หน้างาน